אנו מודים לך על ההתעניינות בקרן הגידור MAXRAY ONE,

בכדי שנוכל לשלוח אליך מידע נוסף על הקרן, אנא אשר/י כי הנך משקיע מסוג המשקיעים

המנוי בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך וכי הנך מודע למשמעות סיווגך כמשקיע כאמור 

ומסכים לכך (להלן: משקיע מתוחכם)

אנא מלא/י את התיאור הנכון לגביך ונחזור אליך בהקדם האפשרי

 

אני מצהיר/ה כי מתקיימים לגביי אחד או יותר מהתנאים הבאים 

(ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת) 

 

* ההכנסה השנתית בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1,254,627 ש״ח ו/או גובה הכנסת התא המשפחתי אליו אני משתייך עולה על 1,881,940 ש״ח

*השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותי עולה על 5,277,610 ש״ח ובנוסף, גובה הכנסתי השנתית בכל אחת מהשנתיים האחרונות הייתה מעל 627,313 ש״ח ו/או גובה ההכנסה של התא המשפחתי עולה על 910,737 ש״ח

*השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותי עולה על 8,364,177 ש״ח

חתימה דיגיטלית/אישור הצהרה בהתאם להערה 3

הערות: 

1. נכסים נזילים = מזומנים, פקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ״ה - 1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה
2. תא משפחתי = יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר
3. נא לשים לב - מתן הצהרה כוזבת לעניין עמידה בתנאי הכשירות הנ״ל מהווה הפרה על פי דין.

צור קשר