הקרנות שלנו

קרן מקסריי 1, MAXRAY ONE LTD


MAXRAY ONE , היא קרן שמשקיעה באחזקות לונג,
המבוססות על ניתוח פונדמנטלי, מחקרים והערכות שווי
המתבצעות ע״י צוות ההשקעות ו/או מבוססות על
מחקרים של אנליסטים מובילים מבנקים מהגדולים בעולם.

בנוסף, במקרים מסוימים, הקרן רוכשת אופציות ו/או שורטים על
מדדים ו/או חברות ו/או מבצעת מהלכים קצרי טווח משיקולים שונים
של מצבי שוק משתנים ו/או שינוי שמתרחש בחברה ספציפית.

 

הקרן מיועדת בעיקר ללקוחות כשירים 

העונים על אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

* ההכנסה השנתית בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1,254,627 ש״ח
ו/או גובה הכנסת התא המשפחתי אליו הוא משתייך עולה על 1,881,940 ש״ח

*השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5,277,610 ש״ח
ובנוסף, גובה הכנסתו השנתית בכל אחת מהשנתיים האחרונות הייתה מעל 627,313 ש״ח 
ו/או גובה ההכנסה של התא המשפחתי עולה על 910,737 ש״ח

*השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותי עולה על 8,364,177 ש״ח

 

הערות: 

1. נכסים נזילים = מזומנים, פקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ״ה - 1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה
2. תא משפחתי = יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר
3. נא לשים לב - מתן הצהרה כוזבת לעניין עמידה בתנאי הכשירות הנ״ל מהווה הפרה על פי דין.

אנו מודים לך על ההתעניינות בקרן 

במידה והנך לקוח כשיר נא לחץ על הקישור משמאל לאישור הטופס וקבלת המידע על הקרן

צור קשר